Lidt for meget nedetid….

Men maskinen bag bliver stærkere og stærkere.

Senest har der været problemer med at jordforbindelsen til I2C bussen var røget – det giver mærkelige resultater… men det er nu fikset.

Alle data bliver sendt til Jørgens server, hvor de bliver lagt i en database.
Planen er at hive relevante data ud herfra og vise dem på grafer på siden.

Men indtil videre er det kun de rå 5minutters data der virker.